Mele

Hledám varianty 'mele' [ mlít (2) mlely (1) mleli (1) melou (1) mele (3) mel (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 11:5...trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem. I všechen prvorozený dobytek zemře. Po...
Numeri 11:8...pryskyřici. Lid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo drtili v moždíři, vařili v hrnci...
Job 31:10...u dveří přítele - pak žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý...
Přísloví 6:13...jinak než křivě nemluví. Očima pomrkávámele nohama, prsty ukazuje sem a tam. Ve falešném srdci zlé...
Kazatel 12:3...se přikrčí, prořídnou řady těch, jež v mlýnku mlely, ty, jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se...
Izaiáš 47:2...něžnou a hýčkanou. Chop se mlýnku a mouku mel, odlož své závoje. Vyhrň si sukni, obnaž nohy, broď se...
Jeremiáš 23:31... jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.' Hle, jsem...
Matouš 24:41...jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána....
Lukáš 17:35...bude vzat a druhý zanechán. [36] Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána." "Kde, Pane?"...

Slova obsahující mele: abimelech (35) abimelecha (13) abimelechem (4) abimelechově (1) abimelechovi (10) abimelechu (1) adramelech (2) adramelechovi (1) achimelech (3) achimelecha (6) achimelechem (1) achimelechova (2) achimelechovi (3) achimelechu (1) achimelechův (1) alamelech (1) anamelechovi (1) elimelech (2) elimelechova (2) elimelechovi (2) chameleon (1) mele (3) melech (6) melecha (2) melechovi (2) meleova (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |