Medvěd

Hledám varianty 'medvěd' [ medvědu (1) medvědi (1) medvědem (1) medvěda (2) medvěd (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 17:34...pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil...
1. Samuel 17:36...jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lvamedvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne stejně,...
1. Samuel 17:37... "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lvamedvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína." "Tak tedy...
Přísloví 28:15...srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce,...
Izaiáš 59:11...siláky jsme jako umrlci. Všichni mručíme jako medvědi, tklivě naříkáme jako holubi. Čekáme na právo, ale...
Pláč 3:10...zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl ,...
Daniel 7:5... A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná medvědu. Na jedné straně byla vztyčená, v zubech držela tři...
Amos 5:19...Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by semedvědem; jako by se doma opřel rukou o zeď a byl by...

Slova obsahující medvěd: medvěd (3) medvěda (2) medvědem (1) medvědi (1) medvědí (1) medvědice (4) medvědici (2) medvědu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |