Matčině

Hledám varianty 'matčině' [ matčiných (2) matčino (1) matčině (4) matčina (7) matčin (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 12:4...dne bude chlapec obřezán, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě třicet tři dny....
Soudců 13:5...se nesmí dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat...
Soudců 13:7...nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'"...
Soudců 16:17..." hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, ...
Job 24:20...hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. nikdo...
Job 31:15...stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudých, nechal jsem...
Žalmy 22:11... Na tebe odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se...
Žalmy 71:6...se o tebe opírám, ty jsi vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za...
Přísloví 1:8...pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Půvabným věncem na tvé hlavě...
Přísloví 6:20...bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se nevzdaluj. Navěky připoutej si je k...
Izaiáš 49:1...povolal od narození, pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky...
Jeremiáš 1:5...jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem zformovalmatčině lůně, znal jsem . Ještě než jsi přišel na svět,...
Jeremiáš 20:18...navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v...
Jan 3:4...řekl na to Nikodém. "Může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?" Ježíš mu odpověděl:...
Galatským 1:15...otcovských tradic. Bůh, který oddělil matčině lůně a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |