Masti

Hledám varianty 'masti' [ mastmi (1) mastí (10) masti (8) mast (9) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 30:25...toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš jím Stan...
Exodus 30:33...pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze...
2. Samuel 12:20...David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a převlékl, šel se poklonit do Hospodinovy svatyně....
2. Samuel 14:2...máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej se jako žena, která dlouho truchlí nad...
1. Letopisů 9:30...a balzámu. Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. Jednomu z levitů, Matitiášovi,...
2. Letopisů 16:14...pokrytých vonnými balzámy a směsí rozmanitých mastí a k jeho poctě zažehli nesmírně veliký pohřební oheň....
Žalmy 109:18...se mu vsáklo do těla, vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy...
Kazatel 10:1...jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha nerozumu přebije...
Izaiáš 57:9...jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi do...
Daniel 10:3...jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou mastí, dokud ty tři týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne...
Matouš 26:7...k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu ji na hlavu. Když to uviděli učedníci,...
Matouš 26:12...mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli...
Marek 14:3... přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila...
Marek 14:5...se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to...
Marek 16:1... Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního...
Lukáš 7:37...toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobkumastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu...
Lukáš 7:38...vlasy je utírala; líbala mu nohy a mazala je mastí. Když to uviděl farizeus, který ho pozval, řekl si:...
Lukáš 7:46...jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto...
Lukáš 23:56... Vrátily se domů, připravily vonné olejemasti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek....
Lukáš 24:1...ráno prvního dne v týdnu vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však...
Jan 11:2...onemocněl. To byla ta Marie, která pomazala Pána mastí a vytřela mu nohy svými vlasy; její bratr Lazar byl...
Jan 12:3...stolovali. Marie tehdy vzala libru velmi drahé masti z pravého nardu, pomazala Ježíšovy nohy a vytřela je...
Jan 12:5... který ho měl zradit, řekl: "Proč se ta mast neprodala za tři sta denárů? Mohlo se to rozdat...
Jan 12:7... si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít...
Jan 19:40...zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v ...
Zjevení 3:18...neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a...
Zjevení 18:13...i mramoru; skořici a vonné koření, voňavkymast i kadidlo; víno, olej, mouku i pšenici; dobytek, ovce,...

Slova obsahující masti: masti (8) mastičkář (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |