Manou

Hledám pøesnì 'manou'. Nalezeny 4 verše. Další varianty: many (1) manu (8) manou (4) mana (5) man (1)
Deuteronomium 8:3... Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil  manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal...
Deuteronomium 8:16...vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a...
Žalmy 78:24...shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili...
Židům 9:4...stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbánmanou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |