Manou

Hledám varianty 'manou' [ many (1) manu (8) manou (4) mana (5) man (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 16:15...synové Izraele spatřili, říkali jeden druhémuMan-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš...
Exodus 16:31...dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako...
Exodus 16:35...přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli...
Numeri 11:6...máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala...
Numeri 11:7...jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou...
Numeri 11:9...čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosamana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý...
Deuteronomium 8:3... Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil  manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal...
Deuteronomium 8:16...vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a...
Jozue 5:12... Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho...
Nehemiáš 9:20... aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o ...
Žalmy 78:24...shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili...
Jan 6:31...se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby...
Jan 6:58...sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto...
Židům 9:4...stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbánmanou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad...
Zjevení 2:17...praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |