Man

Hledám varianty 'man' [ many (1) manu (8) manou (4) mana (5) man (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 16:15...synové Izraele spatřili, říkali jeden druhémuMan-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to je. Mojžíš...
Exodus 16:31...dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval mana. Byl jako semeno koriandru, bílý, a chutnal jako...
Exodus 16:35...přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli...
Numeri 11:6...máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala...
Numeri 11:7...jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno koriandru a barvou připomínala vonnou...
Numeri 11:9...čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosamana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý...
Deuteronomium 8:3... Pokořoval a dopouštěl na tebe hlad; krmil  manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal...
Deuteronomium 8:16...vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a...
Jozue 5:12... Toho dne, kdy jedli z úrody země, také ustala mana. Synové Izraele již pak žádnou manu neměli, ale toho...
Nehemiáš 9:20... aby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o ...
Žalmy 78:24...shůry, otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili...
Jan 6:31...se ho. "Co děláš? Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe.'" Ježíš jim...
Jan 6:49...jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby...
Jan 6:58...sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto...
Židům 9:4...stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbánmanou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. Nad...
Zjevení 2:17...praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové...

Slova obsahující man: achiman (2) achimana (2) amana (1) amany (1) dalmanutského (1) daman (2) diamant (1) diamantovým (1) getsemane (2) haman (24) hamana (9) hamanem (4) hamanova (2) hamanovi (7) hamanových (4) hejtman (3) hejtmanech (2) hejtmani (3) hejtmanu (3) hejtmanů (6) hejtmanům (1) hejtmany (6) heman (5) hemana (6) hemanovi (1) hemanových (3) immanuel (4) madmana (1) madmany (1) man (1) mana (5) manachat (2) manachatských (2) manachatu (1) manases (30) manasese (23) manasesem (3) manasesova (35) manasesově (1) manasesovi (13) manasesovu (4) manasesovy (4) manasesových (5) manasesovým (2) manasesovými (2) manasesův (3) mandle (2) mandloň (1) mandloně (1) mandloňové (1) mandlovité (4) mandragoru (1) mandragory (1) manoach (11) manoacha (4) manoachovi (2) manou (4) manu (8) many (1) manžel (19) manžela (16) manželce (20) manželé (1) manželek (6) manželem (7) manželi (1) manželka (38) manželkám (2) manželkami (5) manželkou (35) manželku (56) manželky (26) manželovi (6) manželovy (1) manželské (1) manželského (2) manželském (2) manželskou (1) manželství (5) manželu (1) manželů (3) manželům (4) manžely (2) mehumana (1) mišmana (1) naaman (2) naáman (1) naamana (1) naámana (1) naámanský (1) nachmaniho (1) najímaným (1) nalámané (3) nalámaných (4) náman (10) námana (1) namane (1) námanem (1) námanovi (1) námanovo (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |