Majiteli

Hledám varianty 'majiteli' [ majiteli (2) majitelem (1) majitelé (1) majitele (1) majitel (16) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 21:28...ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jístmajitel toho býka pak bude bez viny. Jestliže ale byl ten...
Exodus 21:29...ale byl ten býk trkavý od dřívějška a jeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže...
Exodus 21:32... Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku,  majitel jejich pánu 30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován...
Exodus 21:34...a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé...
Exodus 21:36... že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 22:7... Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na...
Exodus 22:10... že nevztáhli ruku na majetek svého bližníhoMajitel přísahu přijme a k náhradě nedojde. Jestliže to...
Exodus 22:11...náhradě nedojde. Jestliže to však bylo ukradenomajitel dostane náhradu. Jestliže bylo rozsápáno, ...
Exodus 22:13...ono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho majitel bude, k...
Exodus 22:14...jeho majitel, musí je nahradit. Jestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je...
Leviticus 5:24...své oběti odškodnění to odevzdá právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady...
Leviticus 14:35...v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden...
Leviticus 25:28...milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný...
Leviticus 27:13... Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Leviticus 27:33...pod pastýřskou holí, je svatý HospodinuMajitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude...
Kazatel 5:10...majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval, ten sladce...
Kazatel 5:12... kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným...
Lukáš 19:33...vše tak, jak jim řekl. Když odvazovali oslátkomajitelé se jich ptali: "Proč to oslátko odvazujete?" "Pán...
Skutky 27:11...Setník ale více důvěřoval kormidelníkovimajiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |