Maachatské

Hledám varianty 'maachatské' [ maachatské ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 3:14...Refajců. Celého tohoto kraje po gešurskémaachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten...
Jozue 12:5...Hermon, Salchu i celý Bášan po gešurskémaachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se...
Jozue 13:11... k hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurskémaachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po...
Jozue 13:13... Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. GešurskéMaachatské ale synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a...
1. Letopisů 4:19... sestry Nachama, byli otcové garmijské Keílymaachatské Eštemoy. Synové Šimonovi: Amnon, Rina,...

Slova obsahující maachatské: maachatské (5) maachatského (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |