Městečku

Hledám varianty 'městečku' [ městečku (1) městečkách (1) městečka (2) městeček (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Jozue 13:30...království bášanského krále Oga: všech šedesát městeček, jež patří k Chavot-jair v Bášanu; dále polovina...
1. Samuel 27:5... mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník...
1. Letopisů 2:23...ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. Po...
1. Letopisů 4:32...Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich...
1. Letopisů 4:33... Ašan, to bylo pět městeček a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice do Baalaty. To jsou...
Nehemiáš 11:3...přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i...
Marek 1:38...On jim odpověděl: "Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." ...
Jan 7:42... že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betlémaměstečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil...
Jan 11:1...tam v něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanieměstečka Marie a její sestry Marty, onemocněl. To byla ta...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |