Mědí

Hledám varianty 'mědí' [ mědí (2) mědi (3) měď (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 8:9...kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do sytosti a budeš dobrořečit Hospodinu...
1. Královská 7:14...vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i dovedností k...
Job 28:2...se. Železo lidé těží ze země a kámen tavíměď. Vytlačují tmu za nové hranice, pronikají každou krajní...
Ezechiel 22:18...Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a olova - struska oddělená v peci od...
Ezechiel 22:20... nahrnu vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbromědí, železem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví...
Ezechiel 24:11...se postaví na žhavé uhlí, se rozpálí a jeho měď se rozžhaví, se ta nečistota v něm roztaví a ta...
Zjevení 9:20...se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbramědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí....
Zjevení 18:12...slonoviny a všechno zboží z nejdražšího dřevamědi, železa i mramoru; skořici a vonné koření, voňavky,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |