Měchů

Hledám varianty 'měchů' [ měchy (11) měchů (7) měchu (2) měch (6) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 21:14..." Abraham vstal časně ráno, vzal chlébměch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s...
Genesis 21:15...a bloudila Beeršebskou pouští. Když vodaměchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla si sednout...
Genesis 21:19...oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. Bůh pak byl s chlapcem a...
Genesis 42:25...očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro...
Genesis 43:11...se musí stát. Udělejte tohle: Naberte do svých měchů nejvybranější plody země a odneste je tomu muži jako...
Jozue 9:4...pytle a opotřebované, potrhané, záplatované měchy na víno, na nohy si vzali ošlapanou, pospravovanou...
Jozue 9:13...- a podívejte se: je vyschlý, se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je plnili - a podívejte...
Soudců 4:19...vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke...
1. Samuel 16:20... který pase ovce." Jišaj vzal osla, chlébměch vína a jedno kůzle a po svém synu Davidovi to poslal...
1. Samuel 25:18...řeč." Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní,...
2. Samuel 16:1... sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoceměch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k...
Job 14:17...počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a moje viny přikryl bys....
Job 32:19... Jak víno bez průduchu jsou útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit, abych si ulevil,...
Žalmy 119:83... ptám se: "Kdy potěšíš?" I když jsem jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho...
Jeremiáš 6:29... kudy chodí, všichni jsou zvrhlost samaMěchy dmýchají naplno, oheň pohltil všechno olovo, to...
Matouš 9:17...ještě horší. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se...
Marek 2:22...ještě horší. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak víno měchy roztrhne, víno se rozlije a měchy...
Lukáš 5:37...stejně nehodí. Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlije a...
Lukáš 5:38...a nádoby se zničí. Nové víno se lít do nových měchů. Nikdo, kdo pil staré, ovšem nechce nové. Říká totiž:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |