Měšťané

Hledám varianty 'měšťané' [ měšťany (4) měšťanům (2) měšťanů (3) měšťané (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 24:13... Hle, stojím u vodního pramene a dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu:...
Genesis 34:20...přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chovají pokojně. tedy...
Soudců 8:17...a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to...
Soudců 9:2...příbuzenstvu své matky: "Zeptejte se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepší - aby vám vládlo všech...
Soudců 9:3...jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece...
Soudců 9:6...Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i všichni z Bet-mila se potom shromáždili a...
Soudců 9:7...odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy rozhodly...
Soudců 9:20...z Abimelecha vyšlehne oheň a sežehne šechemské měšťany i Bet-milo! vyšlehne oheň z Šechemských i z...
Soudců 9:23...tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili....
Soudců 9:24...Abimelecha, který je povraždil, i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry....
Soudců 9:26...Gaal, syn Ebedův, se svými bratry a šechemští měšťané mu dali důvěru. Vyšli na vinice, sklízeli hrozny,...
Soudců 9:46...pobořil a posypal solí. Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věži, uchýlili se všichni do pevnosti...
Soudců 20:5...přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští měšťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli...
2. Samuel 21:12...Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana....
Jeremiáš 31:24...svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judyměšťané, rolníci i kočovníci se stády. Ano, občerstvím duši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |