Měřicí

Hledám varianty 'měřicí' [ měřicí (8) měřic (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jeremiáš 31:39...Hospodina, od věže Chananel k Nárožní bráněMěřicí šňůra se odtud natáhne k vrchu Garev a pak se...
Ezechiel 40:3...napohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůruměřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se...
Ezechiel 42:16...branou ven, aby jej přeměřil kolem dokolaMěřicí tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500...
Ezechiel 47:3...pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatímměřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a...
Zachariáš 1:16...bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. Volej dál - Tak praví...
Zachariáš 2:5...ji rozprášit." Zvedl jsem oči a hle - mužměřicí šňůrou v ruce. "Kam jdeš?" zeptal jsem se. "Změřit...
Matouš 13:33...je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš...
Lukáš 13:21...kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec všechno zkvasilo." Na své pouti do...
Zjevení 11:1... jazykům i králům." Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrám i...
Zjevení 21:15...apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány i jeho hradbu....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |