Měřítek

Hledám varianty 'měřítek' [ měřítko (1) měřítkem (1) měřítek (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 28:17...kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se. Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost;...
1. Korintským 1:26...se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo...
Jakub 2:4...neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |