Měřící

Hledám varianty 'měřící' [ měřících (1) měřící (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 7:10...byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy...
Ezechiel 48:30...jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované...
Ezechiel 48:32... brána Judova a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána...
Ezechiel 48:33...Benjamínova a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána...
Ezechiel 48:34...Isacharova a brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána...

Slova obsahující měřící: měřící (4) měřících (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |