Mýma

Hledám varianty 'mýma' [ mýma ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Královská 1:48...buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi...
Job 4:16... podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak je...
Izaiáš 65:16...soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím nové nebe a novou zem; na...
Jeremiáš 7:30... které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se...
Jeremiáš 16:17...mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích. Nejprve jim tedy...
Ezechiel 10:2...uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když...
Ezechiel 10:19...nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a před mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimi. Zastavili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |