Mívaly

Hledám varianty 'mívaly' [ mívat (1) mívaly (1) mívali (1) mívala (1) míval (3) mívají (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 3:7...v Saulově domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera Ajova. Saulův syn...
Izaiáš 5:1...chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil kamení,...
Pláč 1:7...vzpomíná na všechny poklady, jež kdysi mívala. Když její lid padal rukou soka a nikdo nešel na...
Ezechiel 13:16...proroky, kteří prorokovali Jeruzalémumívali o něm vidění: ‚Jen klid.' - Žádný klid, praví...
Daniel 5:11...prokázal jasnozřivost, důvtip a moudrost, jakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto...
Ozeáš 10:1...réva, která své hrozny plodila. Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho...
Joel 3:1...i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a...
1. Petr 3:5... který je před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |