Místodržící

Hledám varianty 'místodržící' [ místodržícím (4) místodržící (8) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Královská 4:19...krále Oga; celou zemi pak spravoval jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je...
Nehemiáš 2:7...králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod...
Nehemiáš 2:9...laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou...
Nehemiáš 5:14...těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od dvacátého do dvaatřicátého roku...
Nehemiáš 5:15...bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku...
Ester 3:12...Hamanových pokynů se napsalo královým satrapůmmístodržícím každé jednotlivé provincie a představitelům...
Ester 8:9...pokynů se napsalo jak Židům, tak satrapůmmístodržícím a představitelům sto sedmadvaceti provincií od...
Ester 9:3...Také všichni představitelé provincií, satrapovémístodržící a královští správci podporovali Židy, neboť na...
Daniel 3:2...Babylon. Potom dal shromáždit satrapy, hejtmanymístodržící, radní, pokladníky, soudce, hodnostáře a...
Daniel 3:3...vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmanimístodržící, radní, pokladníci, soudci, hodnostáři a...
Daniel 3:27...Abednego vyšli z ohně ven. Satrapové, hejtmanimístodržící i královští rádcové se shromáždili, aby viděli...
Daniel 6:8...královští vezíři, hejtmani, satrapové, rádcimístodržící se usnesli, že by se mělo vydat královské...

Slova obsahující místodržící: místodržící (8) místodržícím (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |