Mísí

Hledám varianty 'mísí' [ mísit (2) mísí (2) míse (5) mis (3) ]. Nalezeno 12 veršù.
Jozue 23:12...zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznitmísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš...
2. Letopisů 4:8...je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké...
Ezdráš 8:27...náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi...
Ezdráš 9:2...sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v ...
Nehemiáš 7:70...daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů...
Daniel 2:43...hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s...
Ozeáš 7:8... ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu...
Matouš 14:8...svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli...
Matouš 14:11...tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla...
Matouš 26:23... Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil rukumíse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o...
Marek 6:25...a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli...
Marek 6:28... sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když o tom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |