Mírnost

Hledám varianty 'mírnost' [ mírností (1) mírnosti (2) mírnost (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Korintským 4:21...k vám přišel s holí, anebo s duchem láskymírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo,...
2. Korintským 10:1...Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se prý k...
Galatským 5:23... pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnostmírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti,...
Koloským 3:12...oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokoroumírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a...
1. Timoteus 6:11... zbožnost, víru, lásku, trpělivostmírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života,...

Slova obsahující mírnost: mírnost (2) mírnosti (2) mírností (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |