Míjí

Hledám varianty 'míjí' [ míjí (2) míjeli (3) míjel (2) míjejí (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 37:28...ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za...
Jozue 16:6...se hranice stáčí na východ u Taanat-šílamíjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k Atarotu...
Soudců 19:11...vyrazil k Jebusu (což je Jeruzalém). Když míjeli Jebus, bylo dost pozdě. Mládenec proto svému pánu...
1. Královská 19:19...před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal...
1. Královská 20:39... a odešel k cestě čekat na krále. Když ho král míjel, zavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo...
Job 7:9...teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více...
Job 21:16...to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů  míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází...
Job 22:18...domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů  míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní se...
Žalmy 90:9... naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý...
Žalmy 144:4...něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup, Hospodine, své nebe rozetni,...
Přísloví 8:36...přízní se nechal zahrnout. Kdo však  míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti...
Skutky 27:5... museli jsme kvůli protivětru obeplout KyprMíjeli jsme pobřeží Kilikie a Pamfylie do přistání v...

Slova obsahující míjí: míjí (2) neopomíjí (1) nepomíjí (1) opomíjíte (1) pomíjí (4) pomíjím (1) pomíjíte (1) promíjí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |