Méně

Hledám varianty 'méně' [ méně ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 16:17...tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu...
Exodus 30:15...vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu. Toto výkupné stříbro, které vybereš od...
Leviticus 25:16... Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena nižší - prodává ti přece...
Numeri 35:8...takto: od většího pokolení více, od menšího méně. Každé pokolení levitům část měst, odpovídající...
1. Královská 8:27... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
2. Letopisů 6:18... ba ani nebesa nebes nemohou obsáhnout - čím méně tento chrám, který jsem postavil! Shlédni však na...
Přísloví 17:7...synů otcové. Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč. Úplatek působí jako zaříkadlo:...
Přísloví 19:10... ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se...
Lukáš 12:48... bude hodně bit. Ten, který ji neznal, bude bit méně, i když dělal trestuhodné věci. Komukoli je hodně dáno...
1. Korintským 12:23...slabší. Těch částí těla, které považujeme za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla...
2. Korintským 12:15...za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Budiž, nikdy jsem vás nezatěžoval. Jako...
1. Timoteus 6:2...za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce...

Slova obsahující méně: méně (12) nejméně (4) nicméně (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |