Médských

Hledám varianty 'médských' [ médských ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 17:6...je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele...
2. Královská 18:11...usadil je v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že neposlouchali...
Ester 1:14... Meres, Marsena a Memuchan - sedm perskýchmédských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a...
Ester 1:18... a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perskýchmédských velmožů doslechnou zprávu o královně a začnou všem...
Ester 10:2...vyznamenal, to vše je sepsáno v Kronice králů médských a perských. Žid Mordechaj byl druhý hned po králi...
Jeremiáš 51:11...šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů, neboť se chystá zničit Babylon. Ano, toto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |