Mágové

Hledám varianty 'mágové' [ mágy (2) mágům (1) mágů (1) mágové (4) mága (1) mág (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jeremiáš 39:3...ze Sin-magiru, rab-saris Sar-sechim, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského...
Jeremiáš 39:13...gardistů Nebuzardan, rab-saris Nebušazban, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského...
Daniel 2:2...nechal zavolat věštce, kouzelníky, čarodějemágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a...
Daniel 2:4... rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi,...
Daniel 2:5...ten sen vyprávět a my jej vyložíme." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen...
Daniel 2:10...sen, poznám, že mi ho dovedete i vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi...
Daniel 3:8...král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!"...
Daniel 4:4...mi ten sen vyložili. Když se věštci, kouzelnícimágové a jasnovidci dostavili, vyprávěl jsem jim ten sen,...
Daniel 5:7...držel na nohou. Vykřikl, přivedou kouzelníkymágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl:...
Daniel 5:11...proto ustanovil nejvyšším z věštců, kouzelníkůmágů a jasnovidců. Daniel, jemuž král dal jméno Baltazar,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |