Lze

Hledám varianty 'lze' [ lze ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 4:13...tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes ...
Numeri 35:17...vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah...
Numeri 35:18...zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah...
1. Královská 22:8...takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi...
2. Letopisů 18:7...takový je," řekl izraelský král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale ho nesnáším, protože mi...
Job 4:19... jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají od rána do večera. Bez...
Job 36:2...dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch ještě říct. Z veliké dálky přináším...
Žalmy 73:7... Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své...
Izaiáš 49:24...Hospodin a že se nezklamou, kdo ve doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně...
Římanům 1:20...neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božstvílze od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle....

Slova obsahující lze: belzebuba (1) belzebubem (6) bilze (1) lze (11) mlze (1) nelze (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |