Lyry

Hledám varianty 'lyry' [ lyře (1) lyry (8) lyrou (1) lyrami (3) lyra (1) lyr (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Samuel 10:5...proroků. S citerou, tamburínou, píšťaloulyrou v čele budou v prorockém vytržení sestupovat z návrší...
2. Samuel 6:5...Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak...
1. Královská 10:12...Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Dodnes se nedovezlo, ba ani...
1. Letopisů 13:8...před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky. Když pak...
1. Letopisů 15:16...zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citerlyr a činelů. Levité tedy ustanovili Hemana, syna Joelova,...
1. Letopisů 15:21...i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán...
1. Letopisů 15:28...zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelůlyr a citer. Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do...
1. Letopisů 16:5... Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely, zatímco kněží Benajáš a...
1. Letopisů 25:1...synů ke službě prorokování za zvuku citerlyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:...
1. Letopisů 25:6...pod vedením svého otce věnovali hudbě na činelylyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf,...
2. Letopisů 5:12...oblečeni kmentem východně od oltáře s činelylyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu troubilo na...
2. Letopisů 9:11...Hospodinův chrám i pro královský palác a také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku...
2. Letopisů 20:28...jejich nepřátel. Přišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu....
2. Letopisů 29:25...postavil v Hospodinově chrámu levity s činelylyrami a citerami podle pokynů Davida, králova vidoucího...
Nehemiáš 12:27...zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činelylyry a citery. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí...
Žalmy 71:22...se, abys utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy...
1. Korintským 14:7...neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra: pokud nevydají jasné tóny, jak kdo poznat, co se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |