Lvice

Hledám varianty 'lvice' [ lvicí (1) lvici (2) lvice (9) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 49:9... synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od...
Numeri 23:24...dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev...
Numeri 24:9...šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti...
Deuteronomium 33:20...buď Ten, jenž Gáda rozšiřuje! Gád se uložil jako lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro...
Job 38:39...pevně drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvici, můžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých...
Žalmy 91:13... nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!...
Izaiáš 30:6...v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů...
Ezechiel 19:2...izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matkaLvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když...
Ezechiel 19:5...ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala...
Ozeáš 13:8... vyrvu jim z hrudi srdce, sežeru je tam jako lvice, roztrhám je jak divá zvěř! Izraeli, zničil ses! Kdo...
Nahum 2:12...se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal...
Nahum 2:13...Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil. Pelech měl plný úlovků, v doupěti samou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |