Lvími

Hledám varianty 'lvími' [ lvími (1) lvím (1) lvích (1) lví (15) ]. Nalezeno 18 veršù.
Soudců 14:8...Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a...
Soudců 14:9...jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco...
Job 4:10...se rozplynou. Lev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev,...
Přísloví 19:12...vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím...
Ezechiel 1:10...čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář orla. Takové měly tváře....
Ezechiel 10:14...cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí. Vtom se cherubové zvedli. Byli...
Ezechiel 41:19...tváře: lidskou tvář proti palmě z jedné stranylví tvář proti palmě z druhé strany. Tak to bylo vyřezáno...
Daniel 6:8...nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže, králi, potvrď ten edikt svým podpisem, aby...
Daniel 6:13...nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To slovo platí," přisvědčil král, "podle...
Daniel 6:17...vydal rozkaz, Daniela přivedou a hodí ho do lví jámy. Král tehdy Danielovi řekl: "Kéž tvůj Bůh,...
Daniel 6:20... Ráno hned za úsvitu král vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným...
Daniel 6:25...ty muže, kteří Daniela napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na...
Daniel 6:28...tak i na zemi. On Daniela zachránil ze spárů lvích! A tak se Danielovi za vlády Darjaveše a Kýra...
Ozeáš 5:14...totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na kusy, odvleču pryč a...
Joel 1:6...mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky. Mou vinnou révu zpustošil a oklestil ...
Nahum 2:12...břicha, bledá je každá tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se...
2. Timoteus 4:17...všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zlého a zachová ...
Zjevení 9:8...vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |