Lupičů

Hledám varianty 'lupičů' [ lupičům (1) lupičů (6) lupiči (6) lupič (2) ]. Nalezeno 15 veršù.
Ezdráš 8:31...ruku a chránil nás na cestě před nepřátelilupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři dny odpočívali...
Přísloví 23:28...jáma, těsnou studnou se stane svůdkyně. Jak lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá...
Izaiáš 42:24...pozor dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž...
Jeremiáš 2:34...máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě říkáš: ‚Jsem...
Jeremiáš 7:11...dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si...
Ezechiel 7:22... znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a celou ji znesvětí. Připrav řetězy! Protože zemi...
Ozeáš 7:1...se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v srdci nepřipouštějí, že...
Abdiáš 1:5...srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít. Přijdou-li na tvé...
Matouš 21:13...modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" V chrámě ho obklopili slepí a chromí a on je...
Marek 11:17...národy'? Vy jste z něj ale udělalidoupě lupičů'!" Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma,...
Lukáš 10:30...byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého...
Lukáš 19:46...modlitby,' ale vy jste z něj udělalidoupě lupičů'!" Každý den pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci...
Jan 10:1...do ovčince dveřmi, ale vniká jinudy, je zlodějlupič, kdo ale vchází dveřmi, to je pastýř...
Jan 10:8... kolik jich přišlo přede mnou, jsou zlodějilupiči, ale ovce je neposlechly. jsem dveře. Kdokoli...
2. Korintským 11:26... Stále na cestách, ohrožován řekami, ohrožován lupiči, ohrožován svými rodáky, ohrožován pohany, ohrožován...

Slova obsahující lupičů: lupičů (6) lupičům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |