Lučištník

Hledám varianty 'lučištník' [ lučištníkům (1) lučištníků (1) lučištník (2) lučištníci (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 21:20...rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala...
2. Samuel 11:24...zpět k bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také...
2. Letopisů 35:23...bitvy na pláň Megido. Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem...
Přísloví 26:10...v ruce opilce je přísloví v ústech pitomce. Jako lučištník, jenž střílí naslepo, je ten, kdo najímá tupce...
Izaiáš 21:17...zanikne a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný pozůstatek." Tak promluvil...
Izaiáš 66:19...- do Taršiše, Libye a Lydie, k těm slavným lučištníkům, do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kde...

Slova obsahující lučištník: lučištník (2) lučištníků (1) lučištníkům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |