Lstivě

Hledám varianty 'lstivě' [ lstivě ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 34:13...Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi lstivě, neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a...
Žalmy 36:4...nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na svém...
Skutky 7:19... o Josefovi nevěděl. Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní novorozence,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |