Lpí

Hledám varianty 'lpí' [ lpí (7) lpět (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 44:30...služebníku, svému otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není, zemře....
Numeri 15:31...a porušil jeho přikázání, musí být vyobcovánlpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na...
2. Samuel 21:1...tvář. Hospodin řekl: "Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy...
Žalmy 7:4... jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil něčím zlým (i...
Izaiáš 59:6... Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat...
Jonáš 3:8...od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a...
Lukáš 14:26...jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a...
Jan 12:25... Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v...

Slova obsahující lpí: lpí (7) nelpí (1) ulpí (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |