Loutna

Hledám varianty 'loutna' [ loutny (6) loutnu (3) loutno (2) loutně (3) loutna (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Žalmy 33:2...Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte. Zazpívejte mu novou píseň, hrajte...
Žalmy 57:9...hrát. Probuď se konečně, moje slávo, probuď seloutno a citero, vzbudím ranní zář! Chválit , Pane,...
Žalmy 81:3... zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku,...
Žalmy 92:4...za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky...
Žalmy 108:3...duší chci zpívat a hrát. Probuď se konečněloutno a citero, vzbudím ranní zář! Chválit ,...
Žalmy 144:9...píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm. Ty umíš vítězství králům darovat,...
Žalmy 150:3...Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte ho tamburínami a tančením, chvalte...
Izaiáš 5:12...dlouho do noci, než se vínem rozvášní! Citeryloutny, tamburíny, píšťaly, víno na jejich hodech nechybí....
Izaiáš 16:11...a všechen výskot je ten tam. srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká. ...
Izaiáš 23:16...bude jako v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbezně,...
Amos 5:23... nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako...
Amos 6:5...skopovým a nejšťavnatějším telecím. Vyjeteloutny, jako byste byli David, loudíte tóny na hudebních...
Zjevení 5:8...starců padlo před Beránkem na kolena. Každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby...
Zjevení 14:2...jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi...
Zjevení 15:2...jména. Stáli na tom skleněném moři, měli Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň...
Zjevení 18:22...veliké, tak nenávratně zanikne! Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištců a trubačů v tobě nikdo neuslyší,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |