Lopaty

Hledám varianty 'lopaty' [ lopaty (5) lopatu (2) lopatou (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 27:3... K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popelalopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré...
Exodus 38:3...bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k oltáři, hrncelopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré...
Numeri 4:14...k jeho obsluze - pánvice na uhlí, vidlicelopaty a obětní misky - všechno oltářní náčiní. Přes ...
2. Královská 25:14...nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrncelopaty, kratiknoty, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné...
Izaiáš 30:24...budou krmit pící šťavnatou, čechranou vidlemilopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou...
Jeremiáš 52:18...nich odvezli do Babylonu. Vzali s sebou i hrncelopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno bronzové...
Matouš 3:12... On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.  lopatu v ruce a vyčistí svůj mlat. Svou pšenici shromáždí...
Lukáš 3:17...bude křtít Duchem svatým a ohněm. drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |