Loďstvem

Hledám varianty 'loďstvem' [ loďstvo (6) loďstvem (1) loďstva (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 24:24...průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh uděláLoďstvo od kyperských břehů porobí Ašura, porobí Hebera, i...
1. Královská 9:26...na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na...
1. Královská 10:11...královna ze Sáby. (K tomu ještě Chíramovo loďstvo, které jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud...
1. Královská 10:22...za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři...
1. Královská 22:49...tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale...
2. Letopisů 20:36...čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu postavili, Eliezer,...
Daniel 11:30...to předešlé. Postaví se mu totiž středomořské loďstvo, takže se bude muset zkroušeně vrátit. Svůj hněv...
Daniel 11:40...se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, přijde i do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |