Loďku

Hledám varianty 'loďku' [ loďky (3) loďku (2) loďka (1) loděk (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Matouš 14:14...se za ním pěšky z měst. Když vystoupilloďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k...
Marek 3:9...aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkali. Uzdravil jich totiž tolik, že...
Marek 4:36..." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká...
Jan 6:22...břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen jediná loďka a že Ježíš na ni nenastoupil se svými učedníky, ale...
Jan 6:23...odpluli sami. (Od Tiberiady ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal...
Jan 6:24...ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |