Listím

Hledám varianty 'listím' [ listím (1) listí (16) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 3:7...oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas...
Leviticus 26:36...ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je...
Žalmy 1:3...ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! Jinak se ale povede...
Izaiáš 1:30...pro rozhodli. Budete jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a...
Izaiáš 34:4...zavine, všechen jeho zástup popadá, jako když listí révy opadá jako z fíkovníku padavka. Můj meč na nebi...
Jeremiáš 8:13...na vinici, na stromech ani fík, jen zvadlé listí. Čímkoli jsem je obdařil, to ztratí." Na co tu ještě...
Ezechiel 47:12...nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc...
Daniel 4:9...strom byl vidět ze všech konců světa. Měl krásné listí a hojné ovoce, kterým se všichni sytili. Zvěř...
Daniel 4:11...ten strom a osekejte mu větve, zbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla pod ním,...
Daniel 4:18...který byl vidět z celého světa, který měl krásné listí a hojné ovoce, jímž se všichni sytili, strom, v jehož...
Matouš 21:19...fíkovník, šel k němu, ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy: " se z tebe navěky nerodí ovoce!"...
Matouš 24:32...Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto. Stejně tak, uvidíte toto...
Marek 11:13... Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovníklistím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl....
Marek 13:28...Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko. Stejně tak, uvidíte, jak...
Zjevení 22:2...ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |