Lijáky

Hledám varianty 'lijáky' [ lijáky (2) lijáku (4) lijákem (1) liják (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Deuteronomium 32:2...moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám - chvalte...
1. Královská 18:44...vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se...
1. Královská 18:45...zčernalo mračny, zvedl se vítr a spustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale...
Job 24:8...nemají, v chladu jim chybí přikrývky. Horské lijáky je smáčejí, choulí se ke skále, nemají přístřeší....
Job 37:6...nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží,...
Žalmy 65:11... zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješ a žehnáš tomu, co roste z ....
Žalmy 72:6... je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho dnech vzkvétá...
Žalmy 135:7...hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic....
Přísloví 25:23...Hospodin ti odplatí. Severní vítr s sebou nese liják, tajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se...
Izaiáš 30:30...hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtržílijákem a kroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii,...
Jeremiáš 3:3...jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat liják a nepřišel ani jarní déšť, byla jsi zatvrzelá jako...
Jeremiáš 10:13...vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic....
Jeremiáš 51:16...vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic....
Joel 2:23... neboť vám déšť, jak se patří, vylije na vás liják vydatný, podzimní i jarní, jako dřív. Tvá humna budou...
Lukáš 12:54...západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak. Když fouká jižní vítr, říkáte: ‚Bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |