Lidstvu

Hledám varianty 'lidstvu' [ lidstvu (1) lidstvo (8) lidstva (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 6:1...500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží...
Job 34:15...ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelolidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum,...
Job 36:28... aby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak se mračna stahují...
Žalmy 22:7... však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na ,...
Žalmy 89:48...je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit?...
Žalmy 94:10... který trestá národy - copak nesoudí? Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly -...
Přísloví 8:4...tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte, prosťáčci, prozíravost, dospějte...
Sofoniáš 1:3...spolu s ničemy! Vyhladím z povrchu země samo lidstvo, praví Hospodin. Vztáhnu ruku i na Judu a na...
Lukáš 3:6...přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu...
Skutky 17:26...i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim...
Jakub 3:7...celý běh života, neboť je rozpalován peklemLidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |