Libuješ

Hledám varianty 'libuješ' [ libují (3) libuješ (2) libuje (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 52:6...pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však...
Přísloví 2:14...se dopouštějí, kdo si v krutých zvrácenostech libují, jejichž stezky jsou různě pokroucené a jejichž...
Přísloví 3:15... Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se nerovná. Dlouhověkost ve své pravici třímá,...
Izaiáš 29:20...tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují...
Izaiáš 66:3...své cesty, ve svých ohavnostech si z duše libují, a tak pro zvolím kruté zacházení, přivedu na ,...
Koloským 2:18...se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým,...
1. Timoteus 6:4...učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumíLibuje si jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou...
1. Petr 4:3...vůli. máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |