Lišek

Hledám varianty 'lišek' [ lišky (6) liška (1) lišek (1) lišce (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Soudců 15:4...ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k sobě a mezi ocasy jim vždy...
Soudců 15:5...pochodeň. Pochodně pak zapálil a vypustil ty lišky Filištínům do obilí. Tak spálil sklizené i nesklizené...
Nehemiáš 3:35... Ta jejich kamenná zeď spadne, jen co po  liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať...
Píseň 2:15... tvůj obličej tak líbezný! Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když...
Pláč 5:18...- že z hory Sion zbyla pustina, že se tam honí lišky! Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá...
Matouš 8:20... kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá,...
Lukáš 9:58... kamkoli půjdeš." Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá,...
Lukáš 13:32...chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte  lišce: Dnes i zítra budu vymítat démony a uzdravovat;...

Slova obsahující lišek: bazilišek (1) lišek (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |