Lhostejný

Hledám varianty 'lhostejný' [ lhostejný (5) lhostejní (1) lhostejné (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 22:1...bloudícího býka či ovci svého bratra, nebuď lhostejný, ale poctivě je přiveď svému bratru zpět. Pokud...
Deuteronomium 22:3...bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak...
Deuteronomium 22:4...nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednout. Žena se nesmí...
Žalmy 9:13...krve na myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z ruky...
Žalmy 9:18...do podsvětí, všichni ti pohané, jimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje...
Přísloví 8:33...poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých...
Přísloví 19:16...dbá na přikázání, dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje...
Jeremiáš 44:21...Copak na to Hospodin nezapomněl? Bylo mu to snad lhostejné? Hospodin to nemohl déle snést! To kvůli vašim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |