Lhůtě

Hledám varianty 'lhůtě' [ lhůtě (1) lhůta (3) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Samuel 18:26... že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David vyrazil se svými muži, pobil dvě stě...
2. Samuel 20:5..." Amasa tedy odešel svolávat Judu, ale v určené lhůtě to nestihl. David proto řekl Abišajovi: "Ten Šeba,...
Daniel 1:18...viděním a snům. Když uplynula králem stanovená lhůta, po níž měli být předvedeni k němu, přivedl je vrchní...
Daniel 9:24...a porozuměj tomu vidění: Sedmdesát týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |