Lháři

Hledám varianty 'lháři' [ lhářů (1) lháři (3) lháře (5) lhář (9) ]. Nalezeno 18 veršù.
Job 34:6...právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře, rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad...
Žalmy 5:7...máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a podvodníky si Hospodin oškliví! ale díky...
Žalmy 63:12... zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 116:11...jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež...
Přísloví 10:18... kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu...
Přísloví 17:4...zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řečilhář poslouchá zlé jazyky. Kdo zesměšňuje chudáka, uráží...
Jan 8:44...mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Ale protože říkám pravdu, nevěříte mi...
Jan 8:55...řekl, že ho neznám, byl bych podobný vámlhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. Abraham se těšil...
Římanům 3:4...věrnost? V žádném případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno: "Ve svých...
1. Timoteus 1:10... na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v...
Titus 1:12...jejich vlastní prorok, řekl: "Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!" Měl úplnou pravdu. Proto je...
1. Jan 1:10... Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí,...
1. Jan 2:4...a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v...
1. Jan 2:22...lež nemá nic společného s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten...
1. Jan 4:20...říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže...
1. Jan 5:10...sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém...
Zjevení 2:2...apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Vytrvale jsi snášel těžkosti pro jméno a...
Zjevení 21:8... vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou - to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |