Lezoucím

Hledám varianty 'lezoucím' [ lezoucím (1) lezoucí (5) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 1:26...dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k...
Genesis 1:28... nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi." Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám...
Genesis 7:14... Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci...
Genesis 8:17...sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí...
Leviticus 11:20...a také dudek a netopýr. Všechen křídlatý hmyz lezoucí po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíte z něj ale...
Ezechiel 38:20...i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |