Leze

Hledám varianty 'leze' [ polezou (1) polezeš (1) polezeme (1) poleze (1) lezou (3) lezli (1) leze (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 1:30...polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal...
Genesis 3:14...i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také...
Genesis 7:8...nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva,...
Exodus 7:29... I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni...
Leviticus 11:42...hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost....
Numeri 11:20...dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsícPoleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli...
Deuteronomium 4:18...ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když...
1. Samuel 14:10...k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je...
1. Samuel 14:11...a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak...
Jeremiáš 4:29... každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal...
Ozeáš 2:20...s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám...
Ozeáš 7:1...a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v...
Micheáš 7:17...lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz!  lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s...

Slova obsahující leze: leze (5) nalezen (6) nalezena (1) nalezené (3) nalezeni (1) nalezení (3) nalezeno (1) nalezeny (1) nalezený (1) poleze (1) polezeme (1) polezeš (1) sleze (2) vyleze (1) železech (1) železem (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |