Levitskými

Hledám varianty 'levitskými' [ levitskými ]. Nalezeny 3 verše.
Deuteronomium 27:9...Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíšlevitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli: Zmlkni a...
Jozue 8:33...a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy....
Jeremiáš 33:21...na jeho trůnu, a rovněž smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |