Levitským

Hledám varianty 'levitským' [ levitským ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 31:9..." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy,...
Jozue 21:20...celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od...
1. Letopisů 9:26...týdenních směnách se k nim připojovali. Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny...
1. Letopisů 15:16...tyčí na vlastních ramenou. David také řekl levitským vůdcům, ustanoví své bratry zpěváky, kteří by...
Ezechiel 43:19...zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují,...

Slova obsahující levitským: levitským (5) levitskými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |