Levitské

Hledám varianty 'levitské' [ levitské ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 6:19...133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu...
Numeri 3:20...po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů. Z Geršona vzešel...
Numeri 26:58...a z něj rod merarijský. Patří do nich tyto levitské rody: rod libnijský, rod hebronský, rod machlijský...
Jozue 3:3...uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete...
Jozue 21:34...s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města...
1. Letopisů 6:4...a Uziel. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. Geršomovi patří jeho syn...
1. Letopisů 28:13...domu i pokladnice svatých věcí, pro kněžskélevitské oddíly, pro konání veškeré služby Hospodinova domu...
2. Letopisů 31:2... podle kterých pak všichni plnili své kněžské či levitské úkoly, šlo o zápalné a pokojné oběti, o...
Nehemiáš 11:36... K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy. Toto jsou kněží a levité, kteří se...
Nehemiáš 13:30...ode všeho cizího. Stanovil jsem kněžskélevitské služby, každému jeho úkol. Určil jsem také...
Židům 7:11... když mu Melchisedech vyšel vstříc. Kdyby levitské kněžství vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu...

Slova obsahující levitské: levitské (11) levitského (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |